Category

AccuPid HR-HPV Genotyping Kit (16, 18)

AccuPid HR-HPV Genotyping Kit (16, 18) được sử dụng trong xét nghiệm xác định genotype HPV-16, HPV-18 và định tính 12 type nguy cơ cao (type 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) của Human papillomavirus (HPV). Kit xét nghiệm trên mẫu dịch phết cổ tử cung. Kết quả xét nghiệm này phải được phân tích cùng với tất cả các kết quả xét nghiệm tế bào học và các xét nghiệm lâm sàng khác.

THÔNG TIN CHI TIẾT

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
A. Các khu vực trong phòng xét nghiệm cần được tách biệt, tổ chức theo một chiều đi từ khu vực tách chiết DNA đến khu vực đặt phản ứng PCR và sau cùng là khu vực điện di. Mỗi khu vực có bộ thiết bị-dụng cụ-hóa chất thao tác riêng.
B. Mọi bệnh phẩm và vật dụng có liên quan phải được xử lý như vật phẩm có khả năng gây nhiễm.
C. Mang găng tay cho mọi thao tác từ xử lý bệnh phẩm cho đến khi đặt phản ứng vào máy. Thay găng tay thường xuyên cho mỗi loại thao tác.
D. Vệ sinh các khu vực thao tác bằng sodium hypochlorite 0,5% (hoặc nước tẩy javel 10%); chiếu đèn tử ngoại trong 15 phút khu vực đặt phản ứng PCR trước và sau khi thao tác.
E. Không trộn chung hóa chất từ các lô khác nhau; không sử dụng bộ kit sau khi hết hạn sử dụng.
F. Cần sử dụng đầu tip có phin lọc để tránh làm nhiễm hoá chất và nhiễm chéo mẫu bệnh.

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ MUA HÀNG

  • 0968 130 293
  • contact@vincitech.vn
  • Tầng 4, Số 43/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh